Gymnasium

I Täby finns idag åtta olika gymnasieskolor där det finns ett brett utbud av teoretiska, yrkesinriktade och specialutformade program.