Kvalitet och jämförelser

Kvalitet i grundskolan följs upp genom systematiskt kvalitetsarbete och insynsbesök i fristående skolor.