Trygga tunnlar

I Täby finns ett femtiotal gång- och cykeltunnlar som skapar trafiksäkra passager under barriärer som utgörs av vägar och järnvägsspår.