Hinder i vägkanten

För trafiksäkerheten är det förbjudet att lägga ut hinder i vägkanten eller på förgårdsmark.