Sök inom Täby kommun

 1. Karta över gymnasieskolor

  På sidan Gymnasium finner du karta över alla Täbys gymnasieskolor. 

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 2. Kartor och lantmäteri

  I Täby finns en kommunal lantmäterimyndighet, som sköter alla lantmäteriärenden som avstyckning, gränsutredning med mera. Vi har också en kart- och mätningsgrupp som jobbar med kommunens kartor och utför olika typer av mätningsuppdrag, till exempel när du ska bygga.

  Sidor
 3. Kartor och mätning

  Geodataenhetens kart-och mätgrupp ansvarar för uppdatering och lagring av kommunens kartdatabaser och hos oss kan du beställa kartmaterial i både analog och digital form. Vi säljer dock inte lantmäteriets kartor. Databasen ajourhålls kontinuerligt genom mätning i fält eller i flygfoton.

  Sidor
 4. Karta över grundskolor

  På sidan Grundskola finner du karta över alla Täbys grundskolor. 

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 5. Karta över återvinningsstationer

  På sidan Återvinningsstationer får du hjälp att hitta till närmaste plats för att sortera din återvinning. 

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 6. Karta över detaljplaner

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Bland annat finns alla gällande, pågående och kommande detaljplaner. Du väljer vad du vill se i menyn under rubriken Detaljplaner

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 7. Karta över fastigheter

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Bland annat finns alla fastighetsbeteckningar, fastighetsgränser och kommunägd mark markerad. Du väljer vad du vill se i menyn under rubriken Fastigheter

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 8. Stompunktskarta

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Bland annat hittar du stompunkter. Du hittar dem i menyn under rubriken Karta och sedan Mätpunkter

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 9. Beställ Kartprodukter

   

   

  E-tjänster och blanketter
 10. Täbykartan

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Du kan välja flera alternativ samtidigt om du till exempel vill se fritidsaktiviteter i närheten av skolor.

  Sidor
 11. Karta över fritidsaktiviteter

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Bland annat hittar du friluftsaktiveter, idrottsanläggningar, platser för lek, fritid och kultur, vinteraktiviteter, motionsspår, vandringsleder, strandpromenader och ridvägar. Du väljer i menyn under rubriken Fritidskartan och Spår och leder

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 12. Cykling och cykelvägar

  Det finns ungefär 150 kilometer kommunala gång- och cykelvägar som Täby kommun sköter driften av. I Täby pågår ett antal aktiviteter och regionala samarbeten för att förbättra framkomligheten för cyklister.

  Sidor
 13. Solkartan

  Energi- och klimatrådgivningen har tillsammans med ett 20-tal kommuner låtit ta fram en Solkarta för beräkning av solenergipotential på taken.

  E-tjänster och blanketter
 14. Tätortskartan

  Stockholms stad har tillsammans med Lantmäteriet och kommunerna tagit fram en digital Tätortskarta över hela Stockholms län.

  E-tjänster och blanketter
 15. Detaljplanering

  En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

  Sidor
 16. Täbykartan

  På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Du finner bland annat fritidsaktiviteter, spår och leder, skolor, förskolor och fritidsgårdar, detaljplaner samt fastigheter. Du kan välja flera alternativ samtidigt om du till exempel vill se fritidsaktiviteter i närheten av skolor.

  Täbykartan

  E-tjänster och blanketter
 17. Pågående detaljplaner

  I Täby pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.

  Sidor
 18. Upplev Täby med hjälp av friluftskartan

  Täby kommun är fullt av smultronställen, kända som mindre kända. Några av dessa finns beskrivna i en karta som Täby kommun har tagit fram för invånare och andra som besöker kommunen. En uppdaterad karta finns nu att hämta i kommunhuset och på huvudbiblioteket.

  Nyheter
 19. Ny belysning installeras i hundlekplatsen vid Hägernäs station

  Ny belysning ska installeras i hundlekplatsen vid Hägernäs station.

  Störningsinformation
 20. Vandringsleder och strövområden

  Täby kommun har många trevliga vandringsleder genom natur med vackra vyer och historiska miljöer.

  Sidor
 21. Lantmäteriordlista

  Det finns en hel del facktermer inom lantmäteriområdet som kan behöva en förklaring.

  Sidor
 22. Ansökan om förrättning

  Om du vill få en lantmäteriförrättning utförd måste du lämna in en ansökan till lantmäterimyndigheten i Täby.

  Sidor
 23. Discgolfbana

  I Täby finns en 9-håls discgolfbana som ligger norr om Brinkskolan i Erikslund.

  Sidor
 24. Förrättningskostnader

  Förrättningskostnaderna debiteras normalt enligt löpande räkning (tidersättning). Om så önskas kan lantmäterimyndigheten lämna ett fast pris när detta är möjligt.

  Sidor
 25. Motionsspår och friluftsgårdar

  I Täby finns flera motionsspår. Många med både elljus och tillgång till omklädningsrum, toaletter, dusch och bastu.

  Sidor
 26. Störningsinformation
 27. Verksamhetsområden

  Verksamhetsområdena i Täby kommun ansvarar för myndighetsfrågor och drift av kommunala verksamheter.

  Sidor
 28. Mätningstjänster

  Här hittar du information om de mättjänster du kan beställa och prisuppgifter.

  Sidor
 29. Ritningar, handlingar och detaljplaner

  För att din lovansökan eller anmälan ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att du lämnar in rätt handlingar och att de är kompletta.

  Sidor
 30. Slottsleken har öppnat!

  Efter en omfattande upprustning är nu lekplatsen Slottsleken i Näsbypark öppen.

  Nyheter
 31. Hägernäsvägen stängs av temporärt från Soldatvägen till korsningen Flyghamnsvägen/Värtavägen

  Dricksvattenledningarna på Hägernäsvägen behöver bytas ut till nya och därför stängs vägen av, från Soldatvägen till korsningen Flyghamnsvägen/Värtavägen. Arbetena med att byta ut ledningarna påverkar all biltrafik, men inte gående och cyklister.

  Störningsinformation
 32. Arninge station öppnar för trafik

  Den 12 december börjar tågen på Roslagsbanan trafikera den 39:e stationen på banan – Arninge station. En ny bussterminal står på plats och infartsparkeringar är redo att ta emot 400 bilar.

  Nyheter