Kartor och mätning

Geodataenhetens kart-och mätgrupp ansvarar för uppdatering och lagring av kommunens kartdatabaser och hos oss kan du beställa kartmaterial i både analog och digital form. Vi säljer dock inte lantmäteriets kartor. Databasen ajourhålls kontinuerligt genom mätning i fält eller i flygfoton.