Lantmäteriordlista

Det finns en hel del facktermer inom lantmäteriområdet som kan behöva en förklaring.