Förrättningskostnader

Förrättningskostnaderna debiteras normalt enligt löpande räkning (tidersättning). Om så önskas kan lantmäterimyndigheten lämna ett fast pris när detta är möjligt.