Planbesked

Du som vill genomföra något som förutsätter en ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan har möjlighet att ansöka om planbesked.