Planbesked

Den som vill genomföra något som förutsätter en ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan har möjlighet att begära planbesked.