Val av skola

Skolvalet äger rum i början av året, och gäller barn som ska börja eller byta skola.