Antagningsprinciper

I Täby placerar de kommunala skolorna barn efter familjens önskemål och principen om relativ närhet.