Barnahus Stockholm Nord

På Barnahus Stockholm Nord samarbetar polis, socialtjänst, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin för att hjälpa barn som blivit utsatt för brott.