Barn som far illa

Vi har alla ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar, diskriminering och självdestruktivt beteende.