Kontaktperson

En kontaktperson är ett stöd till barn eller ungdomar som behöver någon annan vuxen som stöd i vardagen.