Grupp för barn med skilda föräldrar

Gruppträffarna är till för barn med skilda eller separerade föräldrar. Där kan de dela tankar, känslor och upplevelser med andra barn i liknande situation.