Grupp för barn med skilda föräldrar

Gruppen "Skilda världar" välkomnar barn i åldern 7 till 12 år som har skilda föräldrar.