Trafik- och hastighetsdialog

Höga fordonshastigheter är ett problem på många platser i kommunen. Täby kommun genomför därför hastighetsdialogen årligen. Syftet med projektet är att förbättra hastighetsefterlevnaden.