Ventilationskontroll, OVK

Du som fastighetsägare ansvarar för att ventilationen fungerar bra och att återkommande besiktningar av ventilationssystemet utförs.