Radon

Radon kommer från marken och in i byggnaderna genom sprickor och otätheter i grunden, men även från byggnadsmaterialet blåbetong som tillverkades 1929-1975. Du kan ta reda på nivån på radon i ett hus genom att göra en mätning.