Fjärrvärme

Täbys vision är att vi inte ska ha några utsläpp av växthusgaser år 2050.