Värmepump

Värmepumpar använder energi från omgivningen (luft, mark, vatten) och tillför denna till husets värmesystem.