Buller

Buller är oönskat ljud. Ljudet kan komma från till exempel trafik (bilar, tåg, flyg), industrier eller restauranger.