Bostäder och offentliga lokaler

Om du äger eller förvaltar en byggnad ansvarar du som fastighetsägare för att se till att fastigheten fungerar som den ska och inte orsakar hälsorisker för de bor i eller nyttjar byggnaden. Du måste dessutom undanröja risker för miljöpåverkan.