Jarlabankes väg avstängd

Jarlabankes väg är avstängd mellan Adolf Lemons väg och Blendavägen till den 9 november 2020. 

Tillsammans med Täby kommun bygger SL en ny vägtunnel under järnvägen med separererade vägar för bil, cykel och gångtrafikanter. Under avstängningen är både Lokevägens- och Prästgårdsvägens järnvägskorsningar öppna för trafik. 

Mer information om utbyggnaden av dubbelspår på Roslagsbanan

  • sl.se
    Planera din kollektivtrafikresa under trafikarbetena.
  • trafiken.nu
    Få en överblick över hur trafikarbetena i Täby påverkar biltrafiken. 
  • www.sll.se/roslagsbanan
    Senaste uppdateringarna kring arbeten i Täby kyrkby. Här kan du även anmäla dig till nyhetsbrev och akut störningsinfo på mobil. För mer info och frågor om dubbelspårsutbyggnaden kan du även kontakta SL:s boendeinformatör på  kontaktroslagsbanan@sl.se