Kollektivtrafikkörfält och digital trafikstyrning

Under 2020–2021 bygger Trafikverket kollektivtrafikkörfält mellan Danderyds sjukhus och Arninge i båda riktningarna.

Två körfält stängs av under sommarhalvåret 2020 och 2021

Under sommarhalvåret 2020 bygger Trafikverket den södra sträckan som går från Stocksundsbron och preliminärt upp till Lahäll/Roslags-Näsby. En sträcka på ungefär sex kilometer. Under byggtiden stängs de inre körfälten av i båda riktningarna. Bilar och bussar samsas under byggtiden på samma körfält. 

Sommarhalvåret 2021 byggs den norra sträckan, från Lahäll/Roslags-Näsby till Arninge station. Den här sträckan är också cirka sex kilometer.

De nya kollektivtrafikkörfälten beräknas öppna under 2021. Under byggtiden finns de två ordinarie körfälten att använda på E18, men inget busskörfält längs den sträcka Trafikverket arbetar med. Det innebär att busstrafiken går i samma motorvägsfiler som övrig trafik. 

Digital trafikstyrning 

Trafikverket installerar, samtidigt som de bygger kollektivtrafikkörfält, ett så kallat intelligent transportsystem (ITS) på sträckan mellan Stocksund och Arninge. Systemet innebär att digitala tavlor visar aktuell trafikinformation på tavlor längs E18 mellan Stocksund och Arninge.

Mer information