Informationssamtal inför vårdnadstvist

Föräldrar behöver ha ett intyg för att inleda tvist i tingsrätt gällande vårdnad, boende och/eller umgänge. Familjerätten utfärdar intyget efter att föräldrarna har genomgått ett informationssamtal. Detta för att ge förutsättningar för föräldrar att nå lösning i samförstånd.