Om samordnad individuell plan, SIP

En samordnad individuell plan (SIP) ska enligt lag tas fram när en person har behov av olika insatser som behöver samordnas från minst två huvudmän. Det kan vara flera verksamheter som till exempel socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården.