Förändring eller avslutande av förskola eller familjedaghem

Här kan du anmäla förändringar eller avslut av verksamheter inom förskola i Täby kommun gällande fristående verksamheter.