Skola och fritidshem

Här hittar du som är utförare inom skola, fritidshem och förskoleverksamhet Täby kommuns regler och rutiner för placering och avgift, samt utbetalning av bidragsbelopp.