Inackordering

Personer som studerar på gymnasiet och behöver ekonomiskt stöd för boende eller resor till och från hemmet har under vissa förutsättningar rätt att söka inackorderingstillägg.