Inackordering

Du som studerar på gymnasiet och behöver ekonomiskt stöd för boende eller resor till och från hemmet har rätt att söka inackorderingstillägg