Avfall och återvinning

Det är kommunen som har ansvaret för att ta hand om ditt hushållsavfall. I Täby görs det tillsammans med upphandlade entreprenörer i samarbete med Sörab.