Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som är folkbokförd i Täby kommun och har en funktionsnedsättning som begränsar din gångsträcka kan söka parkeringstillstånd. För att få parkeringstillstånd ska du ha en funktionsnedsättning med utpräglade gångsvårigheter.