Arkitekturprogrammet

I Täby kommuns arkitekturprogram för den regionala stadskärnan beskrivs kommunens ambitioner för en vacker, väl fungerande och hållbar stadskärna att leva, bo och verka i.