Trafik & stadsplanering

Här hittar du parkeringsregler, trafikinformation, arbete med översiktsplanering och pågående stadsutvecklingsarbeten.

 1. Forskningsprojekt för att förbättra vattenkvaliteten i Ullnasjön

  Ullnasjön, som ligger mellan Österåker och Täby kommun, har höga fosforhalter. Det är ett stort miljöproblem, eftersom det kan leda till grumligt vatten, snedfördelad fiskfauna och växtsamhälle, algblomningar och liknande. Nu påbörjas ett forskningsprojekt för att förbättra vattenkvaliteten.

 2. Arkeologisk förundersökning vid Torrbacken inför entreprenadarbeten

  Täby kommun har tidigare anlagt en gång- och cykelväg från Täby park till Grindtorpsvägen. Nu ska den återstående delen över Torrbacken till Täby centrum färdigställas och tillgänglighetsanpassas. För att säkerställa att ingen åverkan sker på fornminnen utför Stiftelsen Kulturmiljövård en arkeologisk förundersökning under vecka 21.

 3. Återvinningsstation tas bort i Arninge

  Återvinningsstationen vid XXL på Saluvägen i Arninge köpcentrum tas bort den 31 maj på grund av att nya fastigheter ska byggas på platsen.

 4. Underhållsarbeten vid stationerna Täby centrum, Galoppfältet och Viggbyholm

  Den här veckan påbörjar SL underhållsarbeten på flera stationer på Roslagsbanan. Syftet är att få en stabilare anläggning och minska störningarna i trafiken.

 5. Busshållplatsen Viggbyholms trafikplats öppnar 16 april

  Efter ett års avstängning öppnas hållplatsen Viggbyholms trafikplats i södergående riktning igen.

Se fler nyheter