Trafik & stadsplanering

Här hittar du parkeringsregler, trafikinformation, arbete med översiktsplanering och pågående stadsutvecklingsarbeten.

  1. Delvis ny körväg och nya hållplatser för Linje 604

    Linje 604 har delvis en ny körväg och nya hållplatser. Nya hållplatser för bussen är Norra Bergtorp och Viggbyskolan. Hållplatserna Viggbygärdet och Bergtorpsskolan dras in.

  2. Nu startar upprustningsarbetet av Klockstapelparken

    Klockstapelparken ska få tydligare entréer, fler blomsterarrangemang, förbättrad belysning, mer ombonade sittplatser samt bättre tillgänglighet genom till exempel nytt ytskikt på gångstråk.

Se fler nyheter