Trafik & stadsplanering

Här hittar du parkeringsregler, trafikinformation, arbete med översiktsplanering och pågående stadsutvecklingsarbeten.

 1. Karta över Täby stadspark

  Täbybornas åsikter om den framtida stadsparken

  Planeringen för den nya stadsparken i Täby park pågår för fullt. Tidigare i vår skickades en enkät ut för att ta tempen på vad Täbyborna vill se i den framtida stadsparken. Resultatet har nu samlats in och det är äntligen dags att presentera Täbybornas åsikter och önskningar.

 2. Skålhamra Kvighage blir naturreservat

  Skålhamra Kvighage, som ligger strax söder om Täby golfbana utefter Skålhamravägen, är en av kommunens mest värdefulla hagmarker. Hagen har använts som betesmark mellan hundra och upp till tusen år, vilket bidragit till en stor artrikedom av växter och ett omfattande fågelliv. I området finns tydliga spår av människans brukande och de tidigaste spåren är från äldre järnålder. Reservatsområdet är cirka 29 hektar stort.

 3. Träd längs med Ullnavägen har vandaliserats

  Minst 20 ekar längs med Ullnavägen har sågats av och vandaliserats. Det innebär att de inte kommer att överleva och därför måste de tas ner. Det innebär också en säkerhetsrisk om trädkronorna faller ner över vägbanan. Några träd planterades så sent som förra året och även de är avsågade.

 4. Upprustning av Myrängsleken i Gribbylund

  Lekplatsen ska rustas upp och få ett insektstema.

 5. Nominera till stadsbyggnadspriset!

  Nu är det dags att nominera bidrag till 2023 års upplaga av Täby stadsbyggnadspris. Vilket nytt byggprojekt tycker du sticker ut? Nominera din favorit senast tisdag 21 maj. Det kan exempelvis vara ett bostadshus, kontor, skola, trafiklösning, park eller mötesplats. Enda kravet är att byggprojektet ska vara färdigställt under de tre senaste åren.

Se fler nyheter