Den nya infarten till Täby IP och Vikingavallen är öppen

3 juli 2024, kl. 09:01 - Stadsplanering & trafik

Drönarbild över Täby IP
Den 6 juni öppnade den nya infarten och parkeringen till Täby IP och Vikingavallen. Besökare hänvisas till den nya parkeringen som nås via Prästgårdsvägen. Den gamla parkeringen kommer stängas av.

Täby kommun har byggt en ny bilparkering med bussvändslinga samt en cykel- och mopedparkering. Det finnas cirka 200 parkeringsplatser för bil samt angöringsplatser för bussar.

Den nya infarten innebär ökad trafiksäkerhet för alla boende i Täby kyrkby och besökare till idrottsplatsen. Besökare hänvisas till den nya parkeringen som nås via Prästgårdsvägen. Den gamla parkeringen som nås via Hövdingavägen kommer stängas av i december 2024, med anledning av byggnationen av en ny motorikhall.