Fyra fokusområden för ett tryggt Täby

30 maj 2024, kl. 11:20 - Kommun & politik

Gula och oreanga blommor i rabatt
Bibehålla trygghet i offentlig miljö, verka mot bedrägerier och välfärdsbrott, förebygga gängkriminalitet och fånga upp unga i riskzonen samt en stärkt samverkan. Det är fokusområdena i Täby kommuns plan för brottsförebyggande åtgärder.

Enligt lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde i kraft förra sommaren har Täby kommun tagit fram en lägesbild och en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet.

– Täby ska vara en trygg plats att bo och verka i, det är av högsta prioritet för oss. Sedan en lång tid tillbaka bedriver vi ett trygghets- och säkerhetsarbete i kommunens alla verksamheter. Enligt den lägesbild vi tagit fram ser vi att de åtgärder vi påbörjat är väl valda utifrån de behov vi har, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

De fyra fokusområden som utgör grunden i åtgärdsplanen är:

  • Trygghet i offentlig miljö – verka för att bibehålla en positiv trend.
  • Bedrägerier och välfärdsbrott – verka för att vända en negativ trend.
  • Gängkriminalitet och unga i riskzon – verka för att förebygga en potentiell negativ utveckling.
  • Stärkt samverkan – verka för att stärka och utveckla samverkansstrukturer.

– Lägesbilden visar att det lokalt finns positiva trender avseende brott i stort, men att en komplex omvärld kräver att Täby kommun vidtar åtgärder för att minska risken kopplat till gängkriminalitet och unga i riskzon. Det finns även behov av att vidta åtgärder riktat mot bedrägerier och annan organiserad brottslighet, säger Patric Hamilton (M) ordförande Trygg i Täby-utskottet.

Lägesbild över brottsligheten i Täby

Plan för brottsförebyggande åtgärder 2024–2026