Stöd från socialtjänsten

Socialtjänsten, eller soc som det också kallas, kan hjälpa en familj på många olika sätt.