Familjerätt

Du som förälder kan få hjälp med rådgivning i familjerättsliga frågor som rör bland annat fastställande av föräldraskap, vårdnad om barn, föräldrars samarbete och adoption. Du kan ansöka om att delta i frivilliga samarbetssamtal vid skilsmässa eller separation. Här kan du även få hjälp med att avtal gällande vårdnad, boende och/eller umgänge.