Blomsterprogram

Varje år planteras vår- och sommarblommor ut på ett antal spridda platser i kommunen, i blomsterurnor och i markplanteringarna i Hörnparken, Grindtorpsparken, Centralparken och på Hägerneholms torg.