Friluftsparkeringar

Täbys friluftsparkeringar kallas för Gröna entréer och finns på olika håll runt om i kommunen.