Mötesplatser för unga

I Täby finns flera mötesplatser, fritidsgårdar och ungdomsgårdar.