Mötesplatser för unga

I Täby finns flera mötesplatser, fritidsgårdar och ungdomsgårdar som erbjuder aktiviteter året runt.