Fritid, idrott och kultur för dig som behöver extra stöd

För dig som behöver särskilt stöd finns olika typer av fritidsverksamhet. Täby kommun samarbetar med föreningar, organisationer och verksamheter i och utanför kommunen för att det ska finnas ett brett utbud och att du ska kunna hitta något som passar dig.