Föreningsliv

I Täby finns över 400 föreningar som ägnar sig åt allt från idrott, kultur och friluftsliv till vård och omsorg om samhället och dess invånare. Föreningslivet är viktigt eftersom det gynnar samhällsutvecklingen, skapar sociala mötesplatser och bidrar till personlig utveckling.