Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2050

Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-04.