Strukturplan Arninge-Ullna

Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2018 (§ 98) att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en strukturplan för Arninge-Ullna.