Turbunden resa

Du kan få turbunden resa om du behöver hjälp med att ta dig till och från din korttidsvistelse, korttidstillsyn eller daglig verksamhet eller dagverksamhet.