Äldreboende

Äldreboende är ett boende med lägenheter för äldre som behöver särskilt stöd dygnet runt.