Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, fastigheter och klimat

Leder och bereder strategiska frågor inom samhällsstruktur, miljö och energi. Bereder även ärenden inom fastighetsavdelningens område.