Informationsmöten för utförare

Varje år genomförs två informationsmöten för utförare av grundskola och gymnasieskola i Täby. Som komplement till dessa möten skickar vi ut ett antal brev med information till dig som utförare.