Felanmälan kommunal fastighet

Vid akut fara för person eller egendom ring direkt till 08-55559898 för att komma till kommunens kontaktcenter.

Om ditt ärende gäller nyckelhantering eller klotter i kommunala fastigheter ska du använda en annan e-tjänst.

 

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter då vi kan behöva nå dig för kompletterande uppgifter och information.

Personuppgifter i den här e-tjänsten kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och endast för de ändamål tjänsten avser. Läs mer på taby.se/personuppgifter