Sjöar, vattendrag och kust

I Täby finns många sjöar i olika storlekar. Vi har även kust mot havet och Stora Värtan som är en del av Östersjön. Här kan du läsa mer om vattnets kvalitet och vad vi i kommunen gör för att förbättra kvaliteten på våra vatten.